Liên hệ tạp chí

Đầu mối

TS. Đoàn Thị Yến Oanh
Biên tập viên
Điện thoại: 024. 37917412
Email: doanyenoanh@vjs.ac.vn

Hỗ trợ

ThS. Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn