S. 33 (2012)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết

Bóng của đoạn trong poset các tập con tập đa bội Tóm tắt PDF
Trần Huyên 3
A probability-driven search algorithm for solving multi-objective optimization problems Tóm tắt PDF
Nguyen Huu Thong, Tran Van Hao 8
Lower semicontinuity of the solution sets of parametric generalized quasiequilibrium problems Tóm tắt PDF
Nguyen Van Hung 19
Phản ánh của suy luận ngoại suy và quy nạp qua thao tác kéo rê trong môi trường hình học động Tóm tắt PDF
Trương Thị Khánh Phương 28
Lợi ích của phân tích khoa học luận trong dạy học xác suất thống kê một phân tích khoa học luận về phân phối chuẩn Tóm tắt PDF
Đào Hồng Nam 36
Tổng hợp một số dẫn xuất mới của 4-amino-5-[(4-metylphenyloxi)metyl] -1,2,4-triazole-3-thiol Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Đỗ Thị Thảo Ba, Vũ Thị Hải Yến 49
Tổng hợp mequinol từ tinh dầu quả đại hồi trong điều kiện Hóa học Xanh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Minh Dương, Lê Ngọc Thạch 54
Detemining attenuation coefficients of gamma rays in range of energy from 81.0 keV to 1764.5 keV for some materials Tóm tắt PDF
Hoang Duc Tam, Tran Thien Thanh, Chau Van Tao, Le Thi Yen Oanh 63
Limitation of the segmented gamma scanning technique and an additional method for assay of radwaste drums Tóm tắt PDF
Tran Quoc Dung, Truong Truong Son 70
Theo dõi quá trình tautome dạng imino-amino của cytosine bằng laser xung cực ngắn sử dụng cơ chế phát xạ sóng hài bậc cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền, Hoàng Văn Hưng, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Lê Văn Hoàng 78
Nghiên cứu đường cong hiệu suất đỉnh năng lượng toàn phần sử dụng chương trình DETEFF Tóm tắt PDF
Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo, Trương Thị Hồng Loan, Mai Văn Nhơn 88
Tham số tự do với sự hội tụ của phương pháp toán tử FK Tóm tắt PDF
Hoàng Đỗ Ngọc Trầm, Lê Văn Hoàng 94
Những tác động địa lí của các công trình khai thác, sử dụng nước trên dòng chính sông Hương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn, Phan Anh Hằng 107
Vai trò của rừng ngập mặn ven biển Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Văn Ngọt Phạm Văn Ngọt, Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Kim Hồng, Trần Thị Tuyết Nhung 115
Một số thay đổi sinh lí học và tác dụng của 2,4-D trong sự ra hoa ở cây Mai Dương (Mimosa pigra L.) Tóm tắt PDF
Lương Thị Lệ Thơ, Bùi Trang Việt 125
Ảnh hưởng của nitrogen – ammonium lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko được phân lập ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung 132
Phát sinh phôi sinh dưỡng từ mô sẹo có nguồn gốc từ lá cây đu đủ (Carica papaya l.) Tóm tắt PDF
Đỗ Bích Ngọc, Bùi Xuân Sơn, Bùi Văn Lệ 141


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100