S. 25 (2011)

Khoa hoc Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Một số phẩm chất của giảng viên theo đánh giá của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 1
Giáo dục kĩ năng sống trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bình 9
Chương trình môn học trong đào tạo theo học chế tín chỉ Tóm tắt PDF
Hoàng Tuyết 15
Tính khoa học của việc xây dựng chương trình một số môn nghiệp vụ sư phạm của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh hiện nay Tóm tắt PDF
Ngô Đình Qua 23
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Tâm lý học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn 31
Đánh giá tác động chương trình hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Văn Sử 36
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thị giác của trẻ em Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Anh 45
Khảo sát vận dụng kế hoạch giáo dục cá nhân ở một số trường chuyên biệt tại TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh Hà 50
Vietnamese and Australian rules of politeness and respect Tóm tắt PDF
Nguyen Thanh Tung 56
Dạy học Thống kê ở trường phổ thông và vấn đề nâng cao năng lực hiểu biết toán cho học sinh Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Châu 68
“Hợp đồng dạy học” – một công cụ để nghiên cứu những sai lầm của học sinh Tóm tắt PDF
Trần Anh Dũng 78
Dạy học hợp tác – một xu hướng mới của giáo dục thế kỉ XXI Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Biều 88
Dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Đặng Thị Thanh Bình 94
Nhận thức và xác định kiến thức cơ bản trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Tưởng Phi Ngọ 102
Công tác tập huấn giáo viên vùng dân tộc trong việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh dân tộc Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tài, Đào Thị Vân Anh 111
Thực trạng công tác tư vấn hướng nghiệp ở một số trường trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Trường Hân 116
Vận dụng lí thuyết dạy học tương tác trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Trịnh Lê Hồng Phương 121
Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng nghe hiểu trong việc học ngoại ngữ đối với sinh viên không chuyên ở trường đại học–cao đẳng Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Ân 130
Gợi ý một số cách tạo hứng thú cho lời vào bài trong dạy học phân môn Tập đọc ở tiểu học Tóm tắt PDF
Huỳnh Thụy Bích Thủy, Bùi Thị Kim Trúc 134
Cách viết mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể khi thực hiện giảng dạy trong trường trung học Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Dung 140
Đánh giá của các trường trung học phổ thông về chất lượng đào tạo của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt PDF
Bùi Anh Tuấn, Đào Thị Hồng Nam 146
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 161


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100