S. 2(80) (2016)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết

Conceptual metaphor about personality in English and Vietnamese idioms of body parts Tóm tắt PDF
Nguyen Ngoc Vu 5
A contrastive analysis of the conceptual metaphor “ideas are food” in English and Vietnamese Tóm tắt PDF
Pham Huynh Phu Quy 12
Nghiệm thân cơ thể trong ý niệm giận của tiếng Việt Tóm tắt PDF
Phạm Văn Thỏa 22
Các kiểu cấu trúc kết quả tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàng Yến 33
Thực trạng giáo dục tiền hôn nhân cho nữ thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Hồng, Đào Thị Duy Duyên, Lý Minh Tiên 43
Vấn đề liêm chính học thuật trong sự nghiệp “trồng người” Tóm tắt PDF
Trần Thị Út, Huỳnh Thạnh, Nguyễn Thị Thanh Hòa 54
Một số vấn đề về quản lí lĩnh vực xã hội trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Huỳnh Bích Phương 62
Ý nghĩa chiến lược của vùng đất An Giang trong thế trận phòng thủ biên giới Tây Nam của chính quyền nhà Nguyễn thời kì 1802 – 1867 Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thanh, Dương Thế Hiền 69
Sử dụng phương pháp thang điểm tổng hợp kết hợp với hệ thống thông tin địa lí (GIS) để đánh giá tài nguyên du lịch tỉnh Kiên Giang Tóm tắt PDF
Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Kim Hồng 80
Một số ý kiến về phân tích đô thị hóa ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Thúy Quỳnh 89
Phát triển bền vững điểm đến du lịch sinh thái khu Ramsar Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hậu 100
Di sản thiên nhiên - thế mạnh để phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh Tóm tắt PDF
Dương Quỳnh Phương, Lê Thanh Huệ 109
Mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2000 – 2014 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiển 119
Tác động của toàn cầu hóa đến kinh tế - xã hội tỉnh Champasak – Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Uothitphanya Lobphalak 127
Những điểm chính trong hành trình lí thuyết của Hans Robert Jauss Tóm tắt PDF
Hoàng Phong Tuấn 138
Hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh và công nghệ PR Tóm tắt PDF
Lê Trà My 147
Về một kiểu kết cấu mới của tiểu thuyết Việt Nam 1940-1945: kết cấu tâm lí Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hường 154
Quang Trung Nguyễn Huệ trong Sông Côn mùa lũ (Nguyễn Mộng Giác): Hình tượng tập trung nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Huệ 162
Giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thùy Trang 171
Giọng điệu trong một số tiểu thuyết Việt Nam viết về nông thôn (giai đoạn 1986-2010) Tóm tắt PDF
Dương Minh Hiếu 182
Lợi ích và các định hướng sự phát triển du lịch cộng đồng tại Quảng Nam Tóm tắt PDF
Thái Thảo Ngọc 191


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100