S. 11 (2013)

Mục lục

Bài viết

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Dương Tóm tắt PDF
Ban biên tập Tạp chí 3-10
An sinh xã hội và phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 11-17
Những chặng đường phát triển của giáo dục Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo sau đại học (kỳ 3) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thịnh 18-28
Nghiên cứu tạo chế phẩm Protease từ Bacillus subtilis sử dụng trong chế biến thức ăn gia cầm Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Hùng, Lê Phi Nga 29-36
Prediction of physicochemical properties and anticancer activity of similar structures of flavones and isoflavones Tóm tắt PDF
Bùi Thị Phương Thúy, Phạm Văn Tất, Lê Thị Đào 37-43
Về vai trò dự báo thông tin của đơn vị cảm thán trong diễn ngôn Dù kê Khmer Tóm tắt PDF
Phan Thanh Bảo Trân 44-52
Phân tích hội thoại trong văn học từ góc độ ngôn ngữ học Tóm tắt PDF
Nguyễn Hòa Mai Phương 53-59
Có một thương hiệu "Xà phòng thơm Cô Ba" trong lịch sử Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Liên 60-65
Thiết kế thí nghiệm Vật lí 9 (phần điện) bằng các phần mềm Crcodile Physics 605 và Powerpoint Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Phương, Trương Tấn Thức, Võ Văn Ớn 66-73
Tiếp cận tiết dạy học Địa lý ở trường phổ thông theo phương pháp chủ động Tóm tắt PDF
Vũ Hải Thiên Nga 74-80


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433