S. 6 (2012)

Mục lục

Bài viết

Sự giãn nở tăng tốc của vũ trụ trong mô hình hấp dẫn f(R) dạng hàm mũ - đa thức Tóm tắt PDF
Võ Văn Ớn, Trần Trọng Nguyên 3-7
Cấu trúc, vi cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2 pha tạp Fe chế tạo bằng phương pháp siêu âm - thủy nhiệt Tóm tắt PDF
Huỳnh Duy Nhân, Trương Văn Chương, Lê Quang Tiến Dũng 8-15
Nghiên cứu khả năng phòng, trị một số nấm bệnh ở thanh long bằng Trichoderma Tóm tắt PDF
Trương Minh Tường, Trần Ngọc Hùng 16-24
Ảnh hưởng của pH và nhiệt độ lên sự sinh trưởng của hệ sợi nấm linh chi trong điều kiện nuôi cấy huyền phù Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Tư, Nguyễn Thanh Thuận, Tăng Công Trường 25-30
Nghiên cứu tác động của chiêu thị đến giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Đăng Lăng, Võ Thị Hồng Hoa, Trần Thị Yến, Phan Cẩm Tú, Hà Thị Phương, Nguyễn Hồng Loan, Nguyễn Thị Tuyết 31-43
Tác động tín dụng vi mô đến giảm nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Thạnh, Trần Ngọc Châu 44-51
Phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Trịnh Hoàng Hồng Huệ 52-61
Mấy vấn đề về đời sống công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua thực tiễn tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Đỗ Minh Tứ 62-68
Giá trị Nhật Bản - một góc nhìn Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 69-75
Các sắc thái thẩm mỹ tham chiếu từ cảm hứng chủ đạo trong thế giới nghệ thuật Nguyễn Du Tóm tắt PDF
Hoàng Trọng Quyền 76-86
Đổi mới phương pháp dạy - học môn âm nhạc ngành giáo dục tiểu học theo học chế tín chỉ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lưu An 87-92
Mấy vấn đề về xã hội hóa giáo dục từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Gia Kiệm 93-97


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433