Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 13 (2013) Mô hình đào tạo theo năng lực và giải pháp 5C với việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành khoa học xã hội ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Quang Huy
 
S. 32 (2017) Mô phỏng các hạng mục phát triển tác động thấp cho hệ thống thoát nước mưa đô thị Tóm tắt   PDF
Hồ Tuấn Đức, Nguyễn Thu Hà
 
S. 34 (2017) Mô phỏng phản xạ và phổ truyền qua hệ màng mỏng năm lớp bằng thuật toán Memetic Tóm tắt   PDF
Phan Văn Huấn
 
S. 24 (2015) Mô phỏng vi cấu trúc hệ (Al2O3)x(SiO2)1-x Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Huệ
 
S. 6 (2012) Mấy vấn đề về xã hội hóa giáo dục từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Gia Kiệm
 
S. 6 (2012) Mấy vấn đề về đời sống công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua thực tiễn tỉnh Bình Dương Tóm tắt   PDF
Đỗ Minh Tứ
 
S. 3 (2012) Mấy đặc điểm của chính quyền nhân dân tỉnh Bình Dương trong năm đầu sau cách mạng Tháng Tám 1945 Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Thịnh
 
S. 8 (2013) Mối quan hệ giữa khởi nghĩa Hùng Lĩnh với phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở miền Tây Thanh Hóa và vùng sông Đà - Tây Bắc cuối thế kỷ XIX Tóm tắt   PDF
Vũ Quý Thu
 
S. 17 (2014) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA CHỦ NAM BỘ THẾ KỶ XVII-XVIII Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 
S. 23 (2015) Một cách hiểu về từ địa phương Tóm tắt   PDF
Hồ Văn Tuyên
 
S. 37 (2018) Một số ảnh hưởng mang tính kỹ thuật và xã hội lên thành quả đội ảo Tóm tắt   Không đề
Huỳnh Thị Minh Châu, Nguyễn Mạnh Tuân, Trương Thị Lan Anh
 
S. 23 (2015) Một số biến đổi trong lễ hội Cúng Trăng của người Khmer ở Trà Vinh hiện nay Tóm tắt   PDF
Vũ Quốc Đảng
 
S. 16 (2014) Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh đại học từ thực tiễn công tác tuyển sinh ở trường Đại học Thủ Dầu Một Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Nghĩa
 
S. 12 (2013) Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phan Quan Việt
 
S. 5 (2012) Một số giải pháp xây dựng thương hiệu mạnh tại Việt Nam từ thực tiễn phát triển sản phẩm Trà Xanh Không Độ Tóm tắt   PDF
Lê Đăng Lăng, Bùi Nhật Lệ Uyên
 
S. 12 (2013) Một số tương đồng về các kiểu nhân vật trong "Kim Ngao tân thoại" (Kim Thời Tập) và "Truyền kỳ mạn lục" (Nguyễn Dữ) Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Hồng Việt
 
S. 34 (2017) Một số vấn đề về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở An Giang trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
S. 22 (2015) Một số điểm nhận thức trên tư duy mới về chủ nghĩa Mác Tóm tắt   PDF
Mạch Quang Thắng
 
S. 2 (2011) Một vài đặc điểm của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đình Thống
 
S. 12 (2013) Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo Tóm tắt   PDF
Ban Biên tập Tạp chí
 
S. 40 (2019) MELALEUCA FOREST HABITAT IN TRA SU MELALEUCA FOREST LANDSCAPE CONSERVATION AREA, TINH BIEN DISTRICT, AN GIANG PROVINCE Tóm tắt   PDF
Tran Thi Kim Hong, Nguyen Cong Thanh, Nguyen Phu Hoa, Banh Thanh Hung, Nguyen Thanh Quang, Nguyen Xuan Du, Nguyen Vo Chau Ngan
 
S. 36 (2018) Miếu, hội quán của người Hoa ở Đông Nam Bộ trước tác động của quá trình đô thị hóa Tóm tắt   Không đề
Đào Vĩnh Hợp, Võ Thị Ánh Tuyết
 
S. 33 (2017) Miền Đông Nam Bộ - Tổng quan về cơ cấu hành chính qua các thời kỳ lịch sử Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thịnh
 
S. 23 (2015) Miền Đông Nam Bộ – Bảy mươi năm từ "gian lao mà anh dũng" đến hành trình thành động lực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm (1945 - 2015) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hiệp
 
S. 12 (2013) Minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính - Các nhân tố tác động và giải pháp Tóm tắt   PDF
Lê Thị Mỹ Hạnh
 
201 - 225 trong số 556 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433